Få Bedre Resultater Fra Webben Din

Dersom du har ambisjoner om at webben din skal levere bedre resultater enn den i utgangspunktet gjør, (for eksempel flere henvendelser, flere bestillinger, mer salg, flere konverteringer, mer abonnenter, mer kvaliifisert trafikk, mer synlig på søkemotorer, etc.), men ennå ikke har fått det riktig til?

 

Da bør du klikke på lenken under og laste ned boken "Slik kan du få bedre resultater fra webben din". Der vil du få vite hva du trenger å gjøre, hvorfor du trenger å gjøre det, og hvordan du gjør det.

Gjennomarbeidet metodikk

En gjennomarneidet metodikk sikrer deg et best mulig utgangspunkt for å realsisere dine ambisjoner på web.

Kort vei til forbedring

Forbedring på web er ikke nødvendigvis alltid komplisert. I mange tilfeller kan mye forbedres med enkle grep og målrettet innsats.

Trygghet

Det å ha en samarbeidspartner med oversikt og oppdatert kompetanse på de sentrale områdene av webben  er gull verdt.

Noe å reflektere over

 

Suksess på web handler ikke primært om de nyeste og siste "blanke objektene". Disse er i stor grad taktiske elementer som i og for seg kan være nyttige når det langsiktige, målrettede fundamentet er på plass.

 

Suksess på web handler i langt større grad om å etablere et best mulig fundament som muliggjør realiseringen av ambisjonene dine på web. Disse artiklene gir deg et godt innblikk i hvordan du går frem får å få det på plass.

Web = Forretningsutvikling

Riktig web struktur

Vet du hvem du snakker til?

Et lite utvalg av de jeg har hjulpet

 

Klikk på en logo for å se en mer utfyllende oversikt over virksomheter jeg har hjulpet

Slik får du bedre resultater fra webben din

Bedre resultat kan være flere kunder, flere henvendelser, flere abonnenter, mer kvalifisert trafikk, mer lojale kunder, etc.

Hva bedre resultater er for deg vet du best selv.

Dersom du har ambisjoner om at webben skal gi deg bedre resultater, men ikke har fått det til ennå, da bør du laste ned og lese denne gratis boken.

Der vil du få vite hva du trenger å gjøre for å få webben til å fungere slik du vil den skal gjøre.

Der vil du også finne konkrete aksjonspunkter som gjør deg i stand til å begynne arbeidet med å forbedre webben din umiddelbart.

Jeg var nok litt skeptisk i begynnelsen, men når det nye nettstedet var ferdig, og det ble så bra som det ble, så var grunnen til det helt åpenbar. Det skyldtes den grundige prosessen Sture ledet oss gjennom - både i forkant, underveis og i etterkant.

Leif Terje Skjæveland

Markedsdirektør

Sture har på en glimrende måte coachet oss gjennom revideringen av vår forretningsplan. Dette har blant annet bidratt til å bevisstgjøre oss på vår målgruppe og våre kunders utfordringer og behov, samt hvordan vi kan til å bidra til å løse disse.

 

Rune Lied

Adm-dir.

Jeg trodde ikke det var mulig å realisere en ROI på 1000% som følge av en markedsføringsaktivitet. Sture har tydeliggjort for oss at dette faktisk er mulig. Han har gjort det på webben vår.

 

 

Frank skogli

Markedsdirektør