Om Sture


 

 

Sture Edvardsen har jobbet med digital teknologi siden 1986, og med web og kommunikasjon på web siden 1996.

 

En omfattende erfaringsbakgrunn fra web prosjekter og kundecaser fra både databransjen, reklamebransjen og Internettbransjen, samt solid kompetanse når det gjelder best practices på web og web strategi, plasserer han i toppsjiktet blant strategiske web-konsulenter.

 

Han har bl.a. jobbet med store, utfordrende web prosjekter som å …

 • Presentere VM på ski ’97 på Internett
 • Presentere Norway Cup ’97 på Internett
 • Etablere Norges første kjøpesenter på Internett
 • Etablere sikker betaling på Internett (SET)

Han har også jobbet med flere store norske merkevarer, og han har vært med på å sette uoffisiell norgesrekord i etablering av Internet Service Provider (ISP)

Sture har videre undervist i IKT på Høyskolen i Akershus, og har i en årrekke holdt kurs med fokus på å lære virksomheter hvordan de skal gå frem for å få et best mulig resultat av å være på web – og da fortrinnsvis et målbart økonomisk resultat …

Sture Edvardsen, hvem er nå det?

3 gode grunner til at du ikke burde være her

Hei, jeg heter Sture Edvardsen

 

Er ikke slike "om oss" sider som denne flotte?  Skrevet i tredjeperson som de er - selv om det ofte er eieren av nettstedet som har gjort skrivejobben?

 

Derfor ... Etter at Sture Edvardsen gjorde flere forsøk på å fremstå som smartere enn han er, gjennom å skrive om seg selv i tredje person, så  droppet han raskt den tilnærmingen og bestemte seg for å skrive denne siden som om den var et brev til en venn.

 

Som den, på mange måter er.

 

Det første du sannsynligvis lurer på er om det er verdt å bruke tid og oppmerksomhet på denne karen?

For mange lesere så er svaret rett og slett NEI!

 

Grunnen til det er at ...

Jeg kan ikke løse alle utfordringene dine over natten


Jeg kan ikke trylle og sørge for at du får en velsmurt og lønnsom web fra den ene dagen til den andre.

 

Det er fullt mulig å komme  dit, men det tar tid, og krever innsats og fokus.

 

Dvs. innsats og fokus fra deg!

Hvis du ikke er villig til å investere, så vil du ikke til å like det jeg har å by på

 

Uten at jeg kjenner dine spesifikke utfordringer, så er en ting helt sikkert, du vil måtte investere både tid og penger for å komme dit du vil med webben din.

 

Kvalifisert trafikk vil for eksempel være et sentralt element i forhold til å lykkes med webben din. Den er tilgjengelig, men den vil koste penger.

Er du her fortsatt? Bra!

 

Dette er hva du kan forvente av meg

 

Strategier og tiltak du kan implementere umiddelbart - GRATIS!


Et og annet ærlig og åpenlyst salgsfremstøt


Så du den komme? At jeg forteller deg rett ut at du vil motta åpenlyse salgsfremstøt fra meg? Vel, hvorfor skulle jeg ikke fortelle deg det?

 

Tross alt, det er marketing vi driver med, og det vi gjør er er å selge ting. Jeg kommer til å prøve å selge deg noe, og det vil ikke nødvendigvis skje på en veldig subtil måte.

 

Det vil dog ledsages av nyttige strategier og tiltak som du kan iverksette umiddelbart, og de vil være gratis.

 

Tanken er at du skal si til deg selv at "Disse gratis tingene har virkelig hjulpet meg. Kanskje jeg skal prøve de betalte tjenestene?"

 

Enkelt og greit. Ikke sant?

 

Det er det gamle "Vis at du kan hjelpe dem gjennom å faktisk hjelpe dem" trikset.

 

Det funker som bare det.

Jeg er ikke synsk ...
 

... men jeg tror ikke jeg tar så veldig feil om jeg antar at du kanskje tenker at ...

 

Hvordan kan jeg vite at det du har å by på er bra?

 

Vel, det smarteste du kan gjøre er å skaffe deg noe av det gratis materialet mitt.


Hvis du liker det, så vil du sannsynligvis også like tjenestene mine.

 

Hvis du ikke liker det, så vil du heller ikke  like dem.

 

Og det er helt greit.

Men ...

 

Du hadde kanskje ventet litt mer biografi-orienterte ting på denne siden, så her har du litt av det ...

 

Min reise, startet i 1986 da jeg begynte å jobbe som konsulent i databransjen med fokus på Norsk Data sin maskinvare og programvare. Totalt tilbrakte jeg 11 år i databransjen i en rekke forskjellige roller (konsulent, prosjektleder, avdelingsleder marketing, markedssjef), og deltok i en rekke spennende prosjekter.

 

Blant disse var nok det å etablere en av de tidlige Internett tjeneste leverandørene (ISP) i Norge av de mer spesielle, da dette jo var i det kommersielle Internett sin barndom. Spesielt siden jeg, i videreføringen av det, fikk gleden av å være med på å presentere VM på Ski i Trondheim 1997 på Internett for aller første gang - med live overføring av både video og lyd fra øvelsene! Det var stort!

 

Deretter gikk jeg over til reklamebransjen hvor jeg tilbrakte 4 år som administrerende direktør. Her jobbet jeg med en rekke spennende prosjekter knyttet til det å integrere web i markedskommunikasjonen til en rekke store norske merkevarer.

 

Fra 2003 har jeg drevet min egen konsulentvirksomhet som selvstendig næringsdrivende.

Kunder

 

Jeg har vært heldig som på min reise har fått muligheten til å jobbe med en rekke forskjellige virksomheter i forskjellige bransjer. Fellesnevneren er at alt jeg har hjulpet dem med har vært både store og små marketingrelaterte oppgaver, samt at min rolle har vekslet mellom å være coach, rådgiver, konsulent, og lærer. Til tider en fin miks av alle sammen.

 

Klikk her for å få en oversikt over noen av de virksomhetene jeg har hjulpet

 

Det jeg har hjulpet kundene med har bl.a. vært opplæring i administrasjon og bruk av web (CMS, SEO, Analytics), konsulentbistand, prossesstyring, strategi-/forretningsutvikling, tekstutforming, webdesign, webutvikling, innholdsproduksjon for web, produksjon av markedsføringsmateriell (annonser, DM, flyers, produktark, brevsaker), presentasjoner, digital skilting, etc.

 

Klikk her for å se hva noen av de jeg har hjulpet sier om meg

 

Livslang læring og oppdatering av kunnskap

 

"Kunnskap har en begynnelse, men ingen slutt" heter det, og det kan jeg skrive under på, for i løpet av min egen reise, hvor vitebegjær og kunnskaps-søken har stått sentralt, så har  følgende livsfilosofi utviklet seg:

 

"Jeg lever for å lære, og jo mer jeg lærer, jo
mer forstår jeg hvor lite jeg vet"

 

Samtidig er det vel liten tvil om at jo mer kunnskap man akkumulerer, jo bedre er man i stand til å hjelpe andre med å løse store og små problemer og utfordringer som oppstår i en hektisk hverdag.

 

For meg som strategisk web-konsulent så har 3 hovedområder av kunnskap vært i fokus:

 

Marketing
 

Dersom du fester lit til Peter Drucker, så er marketing virksomhetens viktigste funksjon:

 

”Since the purpose of a business is to create a customer. The most important functions of a business are marketing and innovation. Everything else is an expense.”

 

Uavhengig av om du er enig i dette eller ikke, så hersker det vel liten tvil om at jo dyktigere en virksomhet er i sine marketing aktiviteter, jo bedre utgangspunkt har den for å overleve og vokse . Gitt at den for øvrig leverer god kvalitet og service, og derved er i stand til å  skape fornøyde, lojale kunder - selvfølgelig.

 

Marketing har alltid vært en lidenskap for meg, noe som har gjort at jeg har brukt mye tid og ressurser på å stadig utvide min forståelse av dette fagområdet. Til beste for mine kunder.

 

Digital Marketing
 

Marketing fikk et nytt og spennende tillegg da Internett ble kommersielt tilgjengelig midt på 1990-tallet. I dag er Internett blitt en integrert del av hverdagen til mer enn halvparten av jordens befolkning, og en helt sentral salgs- og marketingkanal for virksomheter verden over.

 

Utviklingen på Internett skjer imidlertid svært raskt, og det er mye alle som ønsker å markedsføre via Internett trenger å følge med på (i en hektisk hverdag).

 

Siden jeg har jobbet med Internett siden midt på 1990-tallet, så har det  falt naturlig for meg å kontinuerlig oppdatere mine kunnskap på området slik at jeg kan være til størst mulig nytte for mine kunder.

 

Derfor var det tilsvarende naturlig for meg å gjennomføre noen av Digital Marketer sine sertifiserings-programmer når disse ble tilgjengelig. (Kikk på sertifikatene for nærmere informasjon om den aktuelle sertifiseringen)

Jeg gjorde dette av 2 grunner. Jeg ville, sjekke mitt eget kunnskapsnivå, og jeg ville se hvor mye som var nytt i forhold til mitt eget utgangspunkt.

 

Til min glede så kunne jeg konstatere at selv om det nødvendigvis har skjedd en utvikling innen området over tid, så består kjernen: Internett = Forretningsutvikling.

 

Det betyr i sin tur at dersom du virkelig ønsker å lykkes på Internett, dvs. etablere en web som leverer et positivt økonomisk bidrag til driften, så må dette skje i et forretningsmessig perspektiv.

 

Tekstutforming

 

Tekst er en helt sentral del av all marketing, og spesielt viktig på Internett. På Internett skal virksomheten selge sine produkter og tjenester via tekst. Selv det å få noen til å ville se på en video er et salg  som må gjøres via tekst.

 

Tekstutforming er derfor et kritisk element i arbeidet med å få virksomhetens ressurser på Internett til å levere gode resultater.

Personlig, så har jeg jobbet med tekstutforming siden tidlig på 1990-tallet hvor jeg bl.a. etablerte både internavis og kundeavis, og i flere år drev dem som både redaktør, journallist, fotograf og designer.

 

i tillegg har jeg siden 2004, hovedsaklig med basis i materiell fra American Writers & Artists Inc., jobbet aktivt for å tilegne meg  så gode kunnskaper som mulig innen tekstutforming for å være best mulig rustet til å rådgi og bistå mine kunder.

Dette er hva jeg konkret vil hjelpe deg med

 

Mitt hovedfokus er å hjelpe deg til å få webben din til å fungere slik du ønsker, slik at du oppnår bedre resultater i tråd med ambisjonene dine.

 

For å få det til så må du være forberedt på å navigere deg gjennom en rekke utfordringer og nødvendige aktiviteter som må håndteres og gjennomføres i riktig rekkefølge.

 

Dette vil jeg hjelpe deg med basert på min egen metodikk som bl.a. ...

 • Sikrer et best mulig utgangspunkt for å lykkes på web
 • Etablerer en så optimal web struktur  som mulig
 • Synliggjør eventuelle organisatoriske utfordringer som må håndteres for å lykkes på web
 • Legger til rette for måling og evaluering av resultater på web
 • Tydeliggjør kompetansebehovet/-gapet, som må håndteres for å lykkes på web
 • Legger til rette for kvalifisert oppfølging og vedlikehold av innhold
 • Ivaretar behovet for synlighet på web, både PPC og SEO.

Her er mitt første salgsfremstøt:

 

Gå til "Innsikt" og les noen av artiklene du finner der.

 

Hvis du liker det du leser, klikk her og registrer deg for å motta gratis materiell fra meg.

 

Hvis dette materiellet hjelper deg, vurder å kjøpe det jeg tilbyr når du mottar et salgsfremstøt fra meg.

 

Kan det bli enklere?

 

Takk for at du tok deg tid til å lese denne siden

 

For bedre resultater på web

 

Sture Edvardsen