Innsikt


   

Web  = Forretningsutvikling

Hvilken holdning har du til et nettsted – til hva det egentlig er?

 

Har du tenkt over det, eller har du gjort som de aller fleste og ikke ofret særlig tanke på det i det hele tatt? Bare tenkt at «Et nettsted må vi jo ha».

 

Dette er viktig fordi det du i ditt eget hode har definert at et nettsted er, vil styre hvordan du jobber med det. Det vil i sin tur legge klare føringer for hvilke resultater du kan forvente å oppnå.

 

La meg tydeliggjøre dette gjennom noen enkle spørsmål …

 

Kan vi være enige om – du og jeg – her og nå, at et nettsted skal …

 

Være virksomhetens ansikt utad?

 

Ta godt imot kunder og potensielle kunder?

 

Levere det kunden vil ha – raskt og effektivt?

 

Bidra positivt til virksomhetens resultat (bunnlinjen)?

  

Dersom du kan svare bekreftende på disse spørsmålene så er det veldig bra. Da er du nemlig i godt selskap. Det hører...

 

  

  

  

 

Vet du hvem du snakker til?

Vi er mennesker – på godt og vondt. Dessverre kan det synes som om det gjør at det blir mer vondt enn godt når vi skal forholde oss til web. I alle fall før vi fullt ut forstår hva vi ikke har forstått.

 

La meg bruke en radio-analogi for å tydeliggjøre hva jeg mener.

 

Det er gjerne slik at vi, som mennesker, når vi skal kommunisere med noen, tar utgangspunkt i det vi opptatt av, er godt kjent med og komfortabel med. Det er i praksis oss selv, og det som vi er en del av til daglig.

 

Det betyr at vi «sender» på den ikke fullt så kjente radiokanalen WWD, som på godt norsk står for «What We Do».

 

Det fine, i den samme radio-analogien, er at målgruppen vår lytter på radio. Utfordringen er imidlertid at den lytter på en litt annen radiokanal, den enda mindre kjente WII-FM, som på godt norsk står for «What’s  In It For Me» ...

 

  

  

  

 

Riktig web struktur

Hvordan virksomheter fremstår på web er i stor grad preget av hvilken filosofi som råder i virksomheten når det gjelder web. Historisk sett, dvs. fra midten av 1990-tallet da Internett ble kommersielt tilgjengelig, så snakket man om …

  • Internett (åpent nettsted for ordinære brukere)
     
  • Intranett (lukket nettsted for virksomhetens ansatte)
      
  • Ekstranett (lukket nettsted for virksomhetens kunder)

… hvor alle disse gjerne var samlet i ett stort nettsted, som illustrert nedenfor ...